Od listopada bieżącego roku szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego pn. „Zawodowcy dla Europy”. Projekt, który jest skierowany do 3 i 4 klas technikum elektrycznego oraz 2, 3 i 4 technikum mechanicznego opiewa na sumę 168 148,12 PLN i zakłada zorganizowanie w maju 2024 roku 2- tygodniowych praktyk w Grecji w/w zawodach.

Najważniejsze informacje w linkach poniżej:

1) Główne założenia projektu

2) Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

3) Formularze zgloszeniowe dla poszczególnych klas

4) Rekrutacja- przebieg

5) Lista rankingowa