Pandemia nas nie zatrzyma – nadrabianie strat w kształceniu zawodowym.

Termin realizacji: 01-03-2022 – 29-02-2024

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno-zawodowych (po nauczaniu na odległość) wśród 20 uczniów i 24 nauczycieli dwóch szkół partnerskich. Naszym partnerem jest szkoła w Grecji – 1st ERGASTIRIAKO KENTRO VOLOU). Projektem objęci zostaną uczniowie oraz nauczyciele z pokrewnych branż energetyki odnawialnej oraz elektryki w okresie 24 miesięcy.

 

Projekt obejmować będzie prace nad kompetencjami kluczowymi (w tym miękkimi, które zostały zaburzone podczas nauki zdalnej). Dodatkowo uczestnicy doskonalić będą kompetencje językowe, wymieniać się doświadczeniami zawodowymi oraz poznawać nowoczesne technologie w/w branżach. Zatem celem niniejszego przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjno-zawodowych uczniów na rynku pracy. Poprzez działania projektowe zwiększy się atrakcyjność kształcenia zawodowego.

 

W ramach projektu szkoły partnerskie planują zrealizować następujące działania:

– spotkania partnerów w celach organizacyjnych i podsumowujących projekt;

– mobilność nauczycieli zawodowców oraz nauczycieli języków obcych (udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach omawiających zdiagnozowany problem);

– 2 edycje mobilności młodzieży (wizyty studyjne u pracodawców, udział w warsztatach, wymiana dobrych praktyk);

– organizacja Konferencji podsumowującej projekt(upowszechnianie działań projektowych).

Poprzez realizację działań projektowych poprawie ulegnie zapewnienie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Kształcenie i szkolenie zawodowe będzie bardziej jakościowe, ponieważ projekt zakłada podejście holistyczne, wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, poznawać nowoczesne rozwiązania, uczestniczyć w warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz wyjazdach studyjnych, a także doskonalić swoje kompetencje kluczowe.

Projekt z pewnością przyczyni się do przezwyciężania niedostosowania umiejętności i zaspakajania potrzeb rynku pracy zarówno w kontekście zawodowym jak i kompetencji miękkich i językowych. Udział w projekcie przyczyniając się do zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych.

 

SPOTKANIE Z NAUCZYCIELAMI ZE SZKOŁY PARTNERSKIEJ W GRECJI – 1st ERGASTIRIAKO KENTRO VOLOU

 

 

ZST w mediach greckich

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz relacja filmowa z paneli dyskusyjnych >> LINK <<

 

 

 

Wizyta studyjna w firmie ILVIEF

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem oraz relacja filmowa z wizyty studyjnej >> LINK <<

 

 

I Mobilność młodzieży 

W terminie 17-24.06. 2023 mieliśmy przyjemność gościć uczniów i nauczycieli ze szkoły partnerskiej w Grecji. Podczas pobytu polsko-greckie zespoły uczniów brały udział w warsztatach zawodowych. Młodzież wykonywała montaż instalacji i urządzeń elektrycznych. Wprowadziła i ulepszyła różne konfiguracje połączeń z silnikiem elektrycznym oraz jego aparaturą zabezpieczającą. W trakcie warsztatów poruszano zagadnienia z obszaru techniki i technologii, które są istotne w odniesieniu do określonego regionu gospodarczego. Omówione zostały zagadnienia z zasad konstruowania, montażu, technik połączeń oraz prawa tym rządzące. Jednak najistotniejsze było przygotowanie uczniów do wszystkich procesów i efektów kształcenia w sposób całościowy, tzn. od opracowania koncepcji, odpowiednie wymiarowanie, rysunek techniczny, opracowanie komputerowe w programie Auto Cad i wreszcie wykonanie prototypu w wersji 2D i 3D. Mobilność stała się przestrzenią do wymiany praktyk. Uczniowie, zyskali nowe doświadczenia. Podczas warsztatów uczniowie doskonalili swoje umiejętności językowe oraz zawodowe. Kolejnym cennym spostrzeżeniem była wymiana doświadczeń w bazowaniu na kreatywności uczniów w zakresie realizacji własnych pomysłów i projektów (np. mini linia produkcyjna, ,,Eko- szklarnia’’). Wizyty studyjne u pracodawców pozwoliły poszerzyć horyzonty, a także umożliwiły obserwację pracodawców oraz funkcjonowanie firm z różnych perspektyw. Wizyty uczniów u pracodawców wykształciły kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu nabyli wiedzę z zakresu know-how w najlepszych firmach w regionie tj. Mielewczyk, Therma. Uczestnicy w realnym środowisku pracy poznali poszczególne stanowiska pracy, specyfikę zakładu oraz przyjrzeli się warunkom w jakich realizuje się zadania produkcyjne. Wizyty, miała wymiar praktyczny, uczestnicy projektu mogli poznać rodzaje oraz wykonywane przez maszyny prace związane z projektowaniem oraz produkcją komponentów wykorzystywanych w montażu urządzeń energetyki odnawialnej oraz elektryki, a nawet mechatroniki. Podczas mobilności uczniowie wzięli udział w wycieczkach historyczno-kulturowych Kraków, Toruń, Kartuzy i okolice. Wycieczki historyczno-kulturowe podczas mobilności stanowiły bardzo atrakcyjną formę oddziaływań, bowiem podróże budują duchowo, zmieniają sposób myślenia i nastawienia wobec innych oraz samego siebie, a także mają pozytywny wpływ na zdrowie. Dzięki wyjazdom młodzież miała możliwość poznania nowego otoczenia, bezpośredniego poznania środowiska, regionu, właściwości geograficznych, etnicznych, historycznych, kulturowych i/lub gospodarczych kraju. Wyprawy stanowią bogate źródło przeżyć, a także przywołują chęć aktywnego działania, są sposobem wprowadzania, pogłębiania, rozszerzania wiedzy i znajomości na temat danego obszaru.  

 

II Mobilność młodzieży 

Uczniowie ZST Kartuzy mieli możliwość uczestniczenia w Projekcie Erasmus + w terminie 23.09 – 30.09.2023. Całe przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Młodzież brała udział w wizytach studyjnych u pracodawców oraz warsztatach w szkole partnerskiej w Volos, ponadto wzięła udział w wycieczce historyczno-kulturowej, przez cały pobyt doskonaliła swoje kompetencje zawodowe, językowe oraz interpersonalne i kulturowe. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z mobilności pod adresem >> LINK <<

 

 
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA DWULETNI PROJEKT PT. „PANDEMIA NAS NIE ZATRZYMA – NADRABIANIE STRAT W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM”

 

 

Podsumowanie projektu

Zachęcamy do zapoznania się publikacją podsumowującą projekt. Udostępniamy publikację w dwóch wersjach językowych:

język polski >> LINK << 

język angielski  >> LINK <<