Pandemia nas nie zatrzyma – nadrabianie strat w kształceniu zawodowym.

Termin realizacji: 01-03-2022 – 01-03-2024

 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno-zawodowych (po nauczaniu na odległość) wśród 20 uczniów i 20 nauczycieli dwóch szkół partnerskich. Naszym partnerem jest szkoła w Grecji – 1st ERGASTIRIAKO KENTRO VOLOU). Projektem objęci zostaną uczniowie oraz nauczyciele z pokrewnych branż energetyki odnawialnej oraz elektryki w okresie 24 miesięcy.

 

Projekt obejmować będzie prace nad kompetencjami kluczowymi (w tym miękkimi, które zostały zaburzone podczas nauki zdalnej). Dodatkowo uczestnicy doskonalić będą kompetencje językowe, wymieniać się doświadczeniami zawodowymi oraz poznawać nowoczesne technologie w/w branżach. Zatem celem niniejszego przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjno-zawodowych uczniów na rynku pracy. Poprzez działania projektowe zwiększy się atrakcyjność kształcenia zawodowego.

 

W ramach projektu szkoły partnerskie planują zrealizować następujące działania:

– spotkania partnerów w celach organizacyjnych i podsumowujących projekt;

– mobilność nauczycieli zawodowców oraz nauczycieli języków obcych (udział w panelach dyskusyjnych oraz warsztatach omawiających zdiagnozowany problem);

– 2 edycje mobilności młodzieży (wizyty studyjne u pracodawców, udział w warsztatach, wymiana dobrych praktyk);

– organizacja Konferencji podsumowującej projekt(upowszechnianie działań projektowych).

Poprzez realizację działań projektowych poprawie ulegnie zapewnienie jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Kształcenie i szkolenie zawodowe będzie bardziej jakościowe, ponieważ projekt zakłada podejdzie holistyczne, wsparciem zostaną objęci zarówno uczniowie jak i nauczyciele, którzy będą mogli wymieniać się doświadczeniami, poznawać nowoczesne rozwiązania, uczestniczyć w warsztatach, panelach dyskusyjnych oraz wyjazdach studyjnych, a także doskonalić swoje kompetencje kluczowe.

Projekt z pewnością przyczyni się do przezwyciężania niedostosowania umiejętności i zaspakajania potrzeb rynku pracy zarówno w kontekście zawodowym jak i kompetencji miękkich i językowych. Udział w projekcie przyczyniając się do zdobycia ciekawych doświadczeń zawodowych.

 

Spotkanie z nauczycielami ze szkoły partnerskiej w Grecji – 1st ERGASTIRIAKO KENTRO VOLOU

 

 

Mobilność młodzieży 

Uczniowie ZST Kartuzy mieli możliwość uczestniczenia w Projekcie Erasmus + w terminie 23.09 – 30.09.2023. Całe przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Młodzież brała udział w wizytach studyjnych u pracodawców oraz warsztatach w szkole partnerskiej w Volos, ponadto wzięła udział w wycieczce historyczno-kulturowej, przez cały pobyt doskonaliła swoje kompetencje zawodowe, językowe oraz interpersonalne i kulturowe. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z mobilności pod adresem >> LINK <<

Podsumowanie projektu

Zachęcamy do zapoznania się publikacją podsumowującą projekt. Udostępniamy publikację w dwóch wersjach językowych:

język polski >> LINK << 

język angielski  >> LINK <<