Dyrektor Szkoły Alicja Bieńczyk

 

Wicedyrektor ds. wychowawczych Danuta Zaporowska

 

Wicedyrektor ds. dydaktycznych Włodzimierz Leszkowski