HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2022:

 

>> Harmonogram egzamin pisemny lato 2022r. <<
>> Harmonogram egzamin praktyczny lato 2022r. <<

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Informacja o materiałach i przyborach pomocniczych z których mogą korzystać zdający w sesji zima 2024

 

Zgodnie z komunikatem dyrektora CKE na egzaminie zawodowym zdający może korzystać tylko i wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych zgodnych z komunikatem. Tak więc :

1. do części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem elektronicznym systemu przeprowadzania egzaminów możecie mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty.

2.do części praktycznej egzaminu zawodowego MEC.09 , BUD.14, ELM.06 możecie mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz kalkulator prosty. pozostałe wyposażenie przygotowane jest już na stanowisku egzaminacyjnym przez asystentów technicznych.

3.do części praktycznej egzaminu zawodowego ELE.11 , ELE.05 możecie mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), kalkulator prosty, ołówek, gumkę , linijkę temperówkę

Przypominam również, że na egzamin przychodzimy w stroju galowym na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający powinien mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość zdającego.

Harmonogram egzaminów w sesji ZIMA 2024 jest już umieszczony w gablocie koło sali 60