Szkolny Zestaw Podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach

dla oddziałów:

Technikum Nr 1

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 2

 

Przedmioty ogólnokształcące

>> NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNAZJALNEJ <<

>> NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ <<

 

Przedmioty zawodowe

>> NA PODBUDOWIE SZKOŁY GIMNAZJALNEJ I PODSTAWOWEJ <<