Spotkania z pracodawcami

wpis w: Bez kategorii | 0

Jedną z form przygotowania się młodzieży do wejścia na rynek pracy są spotkania z pracodawcami, którzy w sposób realny mogą przybliżyć uczniom specyfikę pracy w danym zawodzie. W tym roku  gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli takich firm, jak:

-Nata z Borkowa ,

-Firmy Mielewczyk

-Stoczni Remontowej z Gdańska

Spotkania z pracodawcami umożliwiają  młodzieży naszej szkoły zapoznawanie się z ofertą praktyk zawodowych , zajęć praktycznych w zakładach pracy  jak również  przyszłym absolwentom dają możliwościami  podjęcia pracy  po ukończeniu szkoły. Podczas spotkania  zaproszeni goście dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, opowiadali o cieniach i blaskach swojej pracy, kryteriach, jakie powinni spełniać kandydaci aplikujący na konkretne stanowiska w ich zawodach. Wspominali o cechach charakteru, predyspozycjach, które pomagają w odniesieniu sukcesu. Przedstawili swoje ścieżki zawodowe, jako możliwy przykład drogi rozwoju zawodowego. Nasi prelegenci dali uczestnikom  wiele cennych wskazówek, na co powinni kłaść największy nacisk w swojej edukacji, pokazali bogaty wachlarz możliwości rozwoju w obrębie każdej z branż. Zachęcali uczniów do zadawania pytań.

Spotkanie te, to również doskonała możliwość  pogłębienia współpracy między szkołą a pracodawcami. Stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz podjęcia wspólnego dialogu na temat dalszej współpracy, podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zbliżenia go do realnych potrzeb rynku pracy.