W zawodzie ślusarz i fryzjer zajęcia praktyczne można realizować na warsztatach szkolnych.

W pozostałych zawodach praktyki realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu

 

W zawodzie technik mechanik zajęcia praktyczne odbywają się na warsztatach szkolnych.

W zawodzie technik budownictwa, technik elektryk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik mechatronik praktyki odbywają się w zakładach pracy, z którymi szkoła podpisze umowę.