Symbolem Zespołu Szkół Technicznych im. Floriana Ceynowy jest sztandar, który bierze udział we wszystkich doniosłych momentach życia szkoły i środowiska. Reprezentuje Zespół w uroczystościach państwowych i lokalnych.

 

Na jednej stronie sztandaru umieszczono logo Zespołu z jego pełną nazwą, a na drugiej godło Polski.