Zarys Historii ZST Kartuzy

Kwiecień 2006r. Nawiązanie współpracy z Berufsbildende Schulen w Duderstadt

01.09.2002r. Powołanie Liceum Profilowanego o profilu transportowo-spedycyjnym oraz o profilu elektrotechnicznym

01.09.2002r. Zespół Szkół Mechanicznych zmienia nazwę szkoły na Zespół Szkół Technicznych

01.09.2002r. Powołanie Technikum w zawodzie technik budownictwa o specjalności budownictwo ogólne

01.07.1999r. Wyłączenie z Zespołu Szkół Mechanicznych budynku internatu i przekazanie go Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Kartuzach

Marzec 1997r. Ukazanie się pierwszego numeru gazetki uczniowskiej “Echo Mechanika”

Czerwiec 1996r. Uroczystości z okazji 30-lecia Zespołu Szkół Mechanicznych

01.09.1988r. Nawiązanie przez szkołę współpracy z Zakładami Rolniczymi LPG w Niemieckiej Republice Demokratycznej

01.09.1987r. Powołanie przy szkole Ośrodka Dokształcania Zawodowego dla uczniów – młodocianych pracowników

20.06.1986r. Nadanie Zespołowi Szkół Mechanicznych odznaki honorowej “Zasłużonym Ziemi Gdańskiej”

Maj 1982r. Nadanie Zespołowi Szkół Mechanicznych imienia Floriana Ceynowy

01.09.1981r. Utworzenie Zasadniczej Szkoły Specjalnej

01.09.1978r. Przyjęcie w skład Zespołu Szkół Mechanicznych Zasadniczej Szkoły Rolniczej, filii Technikum Melioracyjnego w Gdańsku

01.01.1977r. Utworzenie zbiorczego zakładu kształcenia pod nazwą Zespół Szkół Mechanicznych

01.09.1976r. Otwarcie Wydziału Dokształcającego w Zasadniczej Szkole Zawodowej

01.09.1976r. Powołanie Liceum Zawodowego

01.09.1976r. Utworzenie Szkoły Przysposabiającej do zawodu (dla uczniów po szóstej klasie szkoły podstawowej)

Marzec 1973r. Przyznanie szkole medalu z okazji 50 rocznicy nadania praw miejskich Kartuzom

Listopad 1967r. Oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych

Kwiecień 1967r. Oddanie do eksploatacji budynku internatu

22.11.1967r. Nadanie Technikum Mechanicznemu imienia Floriana Ceynowy, odsłonięcie tablicy pamiątkowej i ufundowanie sztandaru przez Stocznię Gdańską

01.09.1966r. Utworzenie Technikum Mechanicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Kartuzach

27.06.1963r. Wmurowanie “kamienia węgielnego” pod budowę Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kartuzach