TYTUŁ PROJEKTU:

Interdyscyplinarne projektowanie inteligentnego domu pasywnego sposobem oszczędzania energii i redukcji zanieczyszczeń środowiska

>> Strona projektu <<

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

1) podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie szkolenia zawodowego;

2) stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania – opracowanie interdyscyplinarnych programów nauczania (budownictwo, energetyka, mechatronika);

3) podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej. 

 

REZULTATY: 

1) opracowanie projektu inteligentnego domu przyszłości;

2) opracowanie wizualizacji 3 D;

3) opracowanie programu nauczania wraz z przykładowymi scenariuszami lekcji.

 

 PARTNERZY:

1) BBS SCHULEN in Bersenbrueck – NIEMCY;

2) 1st ERGASTIRIAKO w Volos – GRECJA;

3) ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH w Kartuzach – POLSKA.