Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji zawodowych do wysokich
wymagań rynku pracy poprzez realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+
Sektor – Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
Akcja KA1 – Mobilność edukacyjna
KA102 – Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
 
  1. Podstawowe informacje o projekcie
  2. Publikacja dotycząca staży zawodowych w firmach niemieckich