Nauczyciele ZST
w roku szkolnym 2023/2024

Język polski

 • Labuda Hanna
 • Muller Katarzyna
 • Wilczewska Dorota
 • Badowicz Martyna
 • Lubecka Monika 

Język angielski

 • Borkowska Agata
 • Klasa Paweł
 • Małecka Natalia
 • Roszkowska Magdalena
 • Wesołowicz-Szymichowska Aneta
 • Okseniuk Aleksandra
 • Wódkowska Anna 
 • Ulenberg Robert 

Język niemiecki

 • Dymek Joanna
 • Leszkowski Włodzimierz
 • Czomko Olga

Matematyka

 • Król Justyna
 • Popiel Bernadeta
 • Bednarek Anna
 • Błaszkowska Izabela
 • Wieczorek Bożena
 • Dobke Monika
 • Pluto Prondzinska Monika

Historia i wiedza o społeczeństwie

 • Syldatk Damian
 • Labuda Agnieszka
 • Ducher Karol
 • Górna Ewelina

Historia i teraźniejszość

 • Syldatk Damian
 • Ducher Karol

Wychowanie fizyczne

 • Kordalska Izabela
 • Kalinowski Tomasz
 • Klimczak Maciej
 • Szulc Marcin
 • Treder Wiesław
 • Wilkowski Karol
 • Wilkowski Michał
 • Jaworski Karol
 • Sobczyński Dariusz

Fizyka

 • Kociński Krzysztof
 • Błaszkowska Izabela

Chemia

 • Okrój Barbara

Biologia

 • Zaporowska Danuta
 • Wesołowska Bożena

Geografia

 • Wicka Zyta

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wilkowski Michał

Informatyka

 • Wódkowski Maciej
 • Penkowski Arkadiusz
 • Kociński Krzysztof

Podstawy Przedsiębiorczości

 • Wicka Zyta
 • Gliniecka Joanna
 • Czomko Olga
 • Socha Karina

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Lizakowski Piotr 

Religia

 • Stubiński Grzegorz
 • Sarach-Szymańska Wioletta
 • ks. Kryża Mariusz

Muzyka

 • Penkowski Arkadiusz

Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne

 • Borkowicz Ewa
 • Bruniecki Sławomir
 • Rogulski Marek
 • Łobodziński Maciej
 • Papierkiewicz Gracjan

Przedmioty zawodowe odnawialnych źródeł energii

 • Bruniecki Sławomir
 • Lizakowski Piotr

Przedmioty zawodowe elektryczne

 • Dymek Sławomir
 • Kwidziński Piotr
 • Grom Cezary

Przedmioty zawodowe budowlane

 • Kulaszewicz Szymon
 • Stech Mirosław
 • Szwoch Grzegorz
 • Manikowska Monika

Przedmioty zawodowe fryzjer

 • Ulkowska-Heidari Beata

Przedmioty zawodowe stolarz 

 • Block Stanisława

Zajęcia praktyczne zawody mechaniczne

 • Wansel Marceli
 • Mehring Eugeniusz
 • Mielewczyk Ryszard

Zajęcia praktyczne zawód fryzjer

 • Marszała Weronika