Rada Rodziców

Przewodniczący  Adela Brzeska
Zastępca Wojciech Jank
Skarbnik Julia Reglińska
Sekretarz Magdalena Wiśniewska

 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca Lucyna Lewandowska

Zastępca Agnieszka Wyka

Członek Piotr Kwiatkowski

Członek Magdalena Reca