Wywiadówka semestralna 16 listopada 2016 r. ( środa )

WYWIADÓWKA

16 listopada 2016 r. ( środa )

godzina 1630

godzina 1715

Klasa

Sala

Wychowawca

Klasa

Sala

Wychowawca

1TB

46

K.Kociński

1TEO

22 warsztaty

J.Dymek

2TB

126 warsztaty

Sz.Kulaszewicz

1fr

41

N.Stopikowska

2TFM

13

J.Gliniecka

1mpst

46

K.Wilkowski

2TMT

66

H.Labuda

1cel

122 warsztaty

M.Roszkowska

3TMM

60

Z.Wicka

2mp

50

M.Owczarz

3TFE

 131 warsztaty

D.Dymek

2śl

33

M.Łobodziński

3TB

52

M.Pytka

3fr

12

I.Kordalska

4TB

40

D.Wilczewska

3mp

13

M.Wilkowski

4TFE

61

M.Walkusz

3bw

40

E.Kożyczkowska

4TEM

 128 warsztaty

H.Grablowski

3cel

123 warsztaty

M.Matuszak

4TMT

33

K.Lewna

 

 

 

1aw

12

I.Błaszkowska

 

 

 

1bw

54

B.Popiel

 

 

 

1śl

53

P.Klasa

 

 

 

2el

123 warsztaty

K.Jaworski

 

 

 

2fr

41

B.Okrój

 

 

 

2ast

55

R.Kopczyńska Dudziuk

 

 

 

2bw

122warsztaty

R. Seweryn

 

 

 

2cw

50

K.Muller

 

 

 

3śl

22 warsztaty

J.Król

 

 

 

3aw

119 warsztaty

A.Wesołowicz Szymichowska

 

 

 

1TMM

39

M.Badowicz

 

 

 

W  

         Termin wywiadówki w klasie 2TEO zostanie ustalony indywidualnie przez wychowawcę klasy.
W  czasie trwania wywiadówek wszyscy nauczyciele powinni być obecni w szkole do godz. 18.00