Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach

wpis w: Bez kategorii | 0

Projekt pn.: Interdyscyplinarne projektowanie inteligentnego domu pasywnego sposobem oszczędzania energii i redukcji zanieczyszczeń środowiska

Międzynarodowe Spotkanie Szkoleniowe uczniów i nauczycieli

z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach

 

W dniach 13-19 października 2018 9 uczniów i 5 nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach uczestniczyło w Międzynarodowym Spotkaniu Szkoleniowym w Volos (Grecja). Spotkanie odbyło się w ramach programu Erasmus+ i przedsięwzięcia związanego z projektowaniem inteligentnego domu pasywnego w kontekście redukcji zanieczyszczeń i oszczędzania energii. Projekt oparty jest na współpracy trzech partnerskich szkół: Zespółu Szkół Technicznych w Kartuzach (głównego koordynatora i pomysłodawcę ), 1 st EK Volou z Grecji i BBS Bersenbrueck z Niemiec. Działaniem objęci są nauczyciele zawodu i uczniowie kształcący się w kierunkach: technik budownictwa, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik mechatronik.

Szkolenie w Volos zorganizowane było pod kątem projektu wyposażenia domu pasywnego w urządzenia i systemy energetyki odnawialnej. Młodzież z poszczególnych krajów przedstawiała swoje prezentacje, które wypracowała w macierzystych szkołach. Nauczyciele greccy prowadzili zajęcia z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie. Uczestnicy zwiedzili park fotowoltaiczny, którym dysponuje placówka produkując prąd na swoje potrzeby.  Poznali nowoczesne wyposażenie pracowni technicznych. Ciekawym przedsięwzięciem było stworzenie przez partnerów na terenie szkoły małej biogazowni, w której wykorzystuje się odpady biologiczne.  Nauczyciele z ZST zaprezentowali  opracowaną wcześniej dokumentację techniczną wraz z rysunkami domu pasywnego, uwzględniając dobór odpowiedniej konstrukcji oraz materiałów budowlanych

Młodzież i nauczyciele mieli okazję odwiedzić prywatny dom pasywny, o którego budowie i zaletach opowiadała właścicielka –  architekt i wykładowca uniwersytecki.

Niezwykłą atrakcją była wizyta na farmie, na której tworzono budynki bioklimatyczne  z naturalnych materiałów (glina, słoma, kamienie, ziemia, drewno) – ekonomiczne, przyjazne dla środowiska i tanie. Wszyscy uczestnicy z Niemiec, Polski i Grecji mogli wykazać się umiejętnością pracy zespołowej i wspólnie budowali mały piec z materiałów dostępnych na działce.

Dopełnieniem wizyty szkoleniowej było poznanie przez uczestników z Niemiec i Polski kultury greckiej, zabytków Aten i Volos oraz klasztorów „zawieszonych” na formacjach skalnych Meteorów.

Wyjazd stał się wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń, poznania metod kształcenia w systemie greckim, zdobycia wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budownictwie pasywnym i bioklimatycznym. Rozwinął świadomość ochrony środowiska i dbałości o czystość powietrza. Międzynarodowe spotkanie pozwoliło na integrację i przełamywanie barier kulturowych. Pomogło uczestnikom zdobyć lub rozwinąć kompetencje organizacyjne, społeczne i językowe.

Organizatorem kolejnego spotkania szkoleniowego w ramach projektu będzie szkoła z Niemiec.