W sprawach dotyczących rekrutacji można kontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Adres e-mail: sekretariatuczniowski@zst.kartuzy.pl

Numer telefonu: 535 525 383