Informacja dotycząca pierwszego etapu rekrutacji

wpis w: Aktualności | 0

 

PIERWSZY ETAP REKRUTACJI

Etap odbywa się od 15 maja 2024 do 14 czerwca 2024.

  • Należy złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

  • W przypadku wyboru Branżowej szkoły I stopnia należy dostarczyć kserokopię zaświadczeń od pracodawców o zamiarze zawarcia umowy o praktyczną naukę zawodu w odniesieniu do każdej preferencji.

  • Jeżeli kandydat posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przypominamy o obowiązku dostarczenia jego kserokopii.