Informacja o opłatach za egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023

wpis w: Bez kategorii | 0

Informacja o opłatach za egzamin zawodowy w roku szkolnym 2022/2023

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku informuje, że zgodnie z:

§ 52 (Formuła 2012) rozporządzenia MEN z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i z § 56 (Formuła 2019) i § 113 (Formuła 2017) rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zgodnie z art. 10 ust. 4c-4g i art. 44zzzu pkt. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. obowiązuje odpłatność za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy dla:

 • uczniów będących młodocianymi pracownikami,
 • absolwentów szkół (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
 • osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana tylko w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
 • osób dorosłych, które ukończyły praktyczną naukę zawodu lub przyuczenie do zawodu,
 • osób, przystępujących do egzaminu eksternistycznego

Opłata za egzamin wynosi:

 • w przypadku część pisemnej i praktycznej – 250,25 zł
 • w przypadku część pisemnej – 83,42 zł (1/3 opłaty)
 • w przypadku część praktycznej – 166,84 zł (2/3 opłaty)

Opłatę za egzamin zawodowy należy wnieść na rachunek bankowy OKE w Gdańsku:

Narodowy Bank Polski o/o Gdańsk 94 1010 1140 0170 7922 3100 0000

W tytule przelewu należy podać:

 • oznaczenie kwalifikacji,
 • nazwisko i imię,
 • 5 ostatnich cyfr numeru PESEL.

Dowód wniesienia opłaty należy złożyć dyrektorowi OKE w Gdańsku nie później niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminu zawodowego.