SPOTKANIE Z EKOLOGIĄ

W ostatni wtorek, w naszej szkole odbyło się otwarte spotkanie z zakresu ekologii, środowiska i ochrony powietrza w ramach projektu pn. Ekologicznie postępujesz-dymów nie emitujesz! Kampania na rzecz poprawy jakości powietrza województwa pomorskiego, które poprowadziła Pani Teresa Preis, prezes Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie oraz przewodnicząca Rady Miasta Kościerzyna

.

spotkanie z ekolologia

 

Gmina Miejska Kościerzyna, sukcesywnie od 2006 roku prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną, pozwalającą na budowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie.