Dyrekcja

abienczyk

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych

Alicja Bieńczyk

dzaporowska

V-ce Dyrektor ds. wychowawczych

Danuta Zaporowska

wleszkowski

V-ce Dyrektor ds. dydaktycznych

Włodzimierz Leszkowski