Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi egzaminów maturalnych w roku szkolnym 2020/2021

 

>> Informacja dla absolwentów Technikum nr 1 w Kartuzach przystępujących w roku szkolnym 2020/21 do egzaminu maturalnego <<

                                 

>> Procedury maturalne 2020/2021 <<