Kształcimy w następujących typach szkół:

TECHNIKUM (4 lata):

budowlanym
mechanicznym
usług fryzjerskich
elektrycznym
mechatronicznym
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ (3 lata):

mechanik pojazdów samochodowych
elektryk
ślusarz
fryzjer
klasy wielozawodowe (rzemieślnicze)

Ponadto:

  • jesteśmy wyposażeni w nowoczesny sprzęt techniczny, zakupiony ze środków Unii Europejskiej
  • bierzemy udział w programach – projektach międzynarodowych i krajowych
  • świadczymy usługi mechaniczne i samochodowe w Stacji Kontroli Pojazdów i na Warsztatach Szkolnych