Klasa Wychowawca
  Technikum Nr 1
1 TB Magdalena Pytka-Leśniak
1 TMM Barbara Okrój
1 TEO Katarzyna Müller
2 TB Agnieszka Labuda
2 TEM Tomasz Trzciński
2 TMO Monika Pluto Prondzinska
3 TB Krzysztof Kociński
3 TEO Joanna Dymek
3 TMM Martyna Badowicz
4 TB Szymon Kulaszewicz
4 TMT Hanna Labuda
4 TFM Joanna Gliniecka
4 TEO Damian Syldatk
  Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2
1 ast Marcin Szulc
1 el Michał Janikowski
1 śl Henryk Grablowski
1 fr Izabela Kordalska
1 aw Karol Jaworski
1 bw Wiesław Treder
2 ast Rafał Serweryn
2 bw Dorota Wilczewska
2 mp Michał Wilkowski
2 fr Zyta Wicka
2 cśl Ewa Borkowicz
2 el Sławomir Dymek
3 aw Izabela Błaszkowska
3 bw Natalia Małecka-Merchel
3 cel Magdalena Roszkowska
3 fr Danuta Dymek
3 mst Karol Wilkowski
3 śl Paweł Klasa