Dni konsultacji nauczycieli ZST dla rodziców

w roku szkolnym 2019/20

 

DATA

UWAGI

25.09.2019

Spotkanie dla rodziców klas II-IV Technikum oraz II i III BS pierwszego stopnia – godzina 16.30

13.11.2019

wywiadówka śródokresowa wg odrębnego harmonogramu

29.01.2020

wywiadówka semestralna wg odrębnego harmonogramu

18.03.2020

konsultacje (godz. 15-17)

22.04.2020

wywiadówka śródokresowa wg odrębnego harmonogramu

20.05.2020

konsultacje (godz. 15-17)

 

 

Semestr I w klasach czwartych Technikum kończy się 13 grudnia 2019 r.

Semestr I w pozostałych klasach kończy się 10 stycznia 2020 r.