Dni konsultacji nauczycieli ZST dla rodziców

w godzinach 15.00-17.00

w roku szkolnym 2018/19

 

DATA

UWAGI

02.10.2018

Spotkanie dla rodziców klas IV Technikum –

godzina 16.30

14.11.2018

wywiadówka śródokresowa wg odrębnego harmonogramu

16.01.2019

wywiadówka semestralna wg odrębnego harmonogramu

16.04.2019

wywiadówka śródokresowa wg odrębnego harmonogramu

15.05.2019

konsultacje

 

 

Semestr I w klasach czwartych Technikum kończy się 14 grudnia 2018

Semestr I w pozostałych klasach kończy się 11 stycznia 2019