Rada Rodziców

Przewodniczący RR Zygmunt Jażdżewski
Zastępca Józef Kreft
Skarbnik Julia Reglińska
Sekretarz Magdalena Wiśniewska

 

 

Komisja Rewizyjna

 Przewodnicząca Aneta Brylowska

Zastępca Iwona Szymichowska

Członek Teresa Puzdrowska

Członek Ewa Myszk

 

 

Wpłat dokonywać można na konto:

Bank Spółdzielczy w Sztumie oddział w Kartuzach

12 8309 0000 0073 7237 3000 0010

Tytułem: „Rada Rodziców”