WSTĘPNY HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W SESJI LATO 2020

Lato 2020

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2020:

 

Zima 2020

 

EPKwZ – styczeń / luty 2020 r. (etap praktyczny i pisemny) wersja z egzaminami „poprawkowymi”

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2019:

 

Lato 2019

 

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2019:

 

Zima 2019


1) 4 TE (technik elektryk) – E.24. – Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

2) 4 TFM (technik mechanik) – M.44. – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

3) 4 TMT (technik mechatronik) – E.19. – Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych;

4) 4 TB (technik budownictwa) – B.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przegotowywanie dokumentacji przetargowej;

5) 4 TFM (technik usług fryzjerskich) – A.23. – Projektowanie fryzur;

6) 4 TB (technik budownictwa) – B.30. – Sporządzanie kosztorysów oraz przegotowywanie dokumentacji przetargowej;

7) 4 TEO (technik odnawialnych źródeł energii) – B.22. – Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

8) 3 TEO (technik elektryk) – E.07. – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;

9) 3 TMM (technik mechatronik) – E.03. – Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie