Nauczyciele ZST
w roku szkolnym 2018/2019

Język polski

 • Labuda Hanna
 • Muller Katarzyna
 • Wilczewska Dorota
 • Badowicz Martyna

Język angielski

 • Klasa Paweł
 • Małecka-Merchel Natalia
 • Roszkowska Magdalena
 • Wesołowicz-Szymichowska Aneta
 • Frankowska Joanna
 • Bugajska Agnieszka

Język niemiecki

 • Dymek Joanna
 • Leszkowski Włodzimierz

Matematyka

 • Janikowski Michał
 • Król Justyna
 • Popiel Bernadeta
 • Pluto-Prondzinska Monika
 • Bednarek Anna
 • Błaszkowska Izabela

Historia i wiedza o społeczeństwie

 • Dymek Danuta
 • Syldatk Damian
 • Labuda Agnieszka

Wychowanie fizyczne

 • Kordalska Izabela
 • Seweryn Rafał
 • Szulc Marcin
 • Treder Wiesław
 • Wilkowski Karol
 • Wilkowski Michał
 • Jaworski Karol

Fizyka

 • Kociński Krzysztof
 • Błaszkowska Izabela

Chemia

 • Okrój Barbara

Biologia

 • Okrój Barbara
 • Zaporowska Danuta

Geografia

 • Wicka Zyta

Przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa

 • Wilkowski Michał

Informatyka

 • Halasz Grzegorz
 • Janikowski Michał
 • Kociński Krzysztof

Podstawy Przedsiębiorczości

 • Bieńczyk Alicja
 • Wicka Zyta
 • Gliniecka Joanna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Stefanowski Mirosław

Religia

 • ks. Waldemar Prondzinski
 • Stubiński Grzegorz
 • Sarach-Szymańska Wioletta

Przedmioty zawodowe mechaniczne i mechatroniczne

 • Grablowski Henryk
 • Borkowicz Ewa
 • Bruniecki Sławomir
 • Łobodziński Maciej

Przedmioty zawodowe elektryczne

 • Ginak Jarosław
 • Dymek Sławomir
 • Matuszak Magdalena
 • Trzciński Tomasz

Przedmioty zawodowe budowlane

 • Kulaszewicz Szymon
 • Pytka-Leśniak Magdalena
 • Katarzyna Labuda
 • Stech Mirosław

Przedmioty zawodowe fryzjer

 • Okrój Barbara
 • Ulkowska Beata
 • Dymek Danuta

Przedmioty zawodowe stolarz 

 • Block Stanisława

Zajęcia praktyczne zawody mechaniczne

 • Wansel Marceli
 • Mehring Eugeniusz

Zajęcia praktyczne zawód fryzjer

 • Stopikowska Natalia
 • Marszała Weronika