Zarządzenie Nr 26 z dnia 18-05-2020 r.

wpis w: Bez kategorii | 0

 

Zarządzenie Nr 26

z dnia 18-05-2020 r.

w sprawie wytycznych przeciwepidemicznych w ramach organizacji konsultacji

z nauczycielami w szkole oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

 

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.871) Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach wprowadza procedury organizacji konsultacji prowadzonych na terenie szkoły dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

Załączniki:

1) Załącznik nr 1- Procedura

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie do konsultacji

3) Załącznik nr 3 – Informacja dla opiekuna prawnego ucznia/ ucznia/ pracownika placówki