Projekty ZST

wpis w: Bez kategorii | 0

Dzisiaj uczniowie klas Technikum zaprezentowali swoje działania w ramach realizacji różnorodnych inicjatyw zawodowych. Pani Małgorzata Bieńkowska, koordynator projektów programu Erasmus+ przybliżyła zebranym przedsięwzięcia, w jakich uczestniczyła młodzież i nauczyciele w bieżącym roku szkolnym.P

Nasza szkoła realizuje obecnie 2 projekty unijne: 1) „Partnerstwo strategiczne – Wymiana dobrych praktyk” w kooperacji ze szkołami z Grecji i Niemiec, działając w zakresie szkolnictwa zawodowego w branżach: budowlanej, mechatronicznej i odnawialnych źródeł energii oraz 2) staże zawodowe dla uczniów w Duderstadt.

Ponadto Pani Magdalena Pytka-Leśniak inicjuje wiele ciekawych pomysłów innowacyjnych i badawczych, zachęcając młodzież do kreatywności i zgłębiania wiedzy z różnorodnych obszarów, m.in.: budownictwa, mechatroniki oraz odnawialnych źródeł energii. Uczniowie po raz kolejny zajęli miejsca na podium w turnieju organizowanym przez Urząd Marszałkowski „Razem do zawodu”. Trzy zespoły pod kierunkiem Pani Magdy zaplanowały, opracowały i wykonały innowacyjne projekty techniczne i badawcze zatytułowane „Mini apartament-maximum możliwości”, „Świeże powietrze cennym produktem przyszłości” oraz „Słoneczny Europejczyk”. Pan Maciej Łobodziński razem z uczniami skonstruował miniploter działający przy pomocy specjalnie opracowanego programu.

Cieszymy się z pracowitości, zaangażowania oraz kreatywności naszych uczniów i nauczycieli.