Współpraca Zespołu Szkół Technicznych ze szkołą BBS Duderstadt

wpis w: Bez kategorii | 0

Jeszcze nie umilkły echa ostatniego projektu praktyk zagranicznych w Niemczech, a już możemy pochwalić się kolejną dobrą wiadomością. Nasza szkoła przystępuje do realizacji nowego projektu praktyk zagranicznych dla młodzieży w firmach niemieckich w ramach programu Erasmus+. Tym razem partnerem jest szkoła zawodowa z Duderstadt. 

Projekt pn.: Doskonalenie kompetencji zawodowych do wysokich wymagań rynku pracy poprzez realizację praktyk zagranicznych skierowany jest do grupy 40 uczniów w zawodach: technik budownictwa, technik elektryk, technik mechatronik i technik mechanik.

Uczniowie odbywać będą 2 – tygodniowe praktyki w zakładach i firmach obejmujących wymienione wyżej branże. Młodzież wyjedzie na staż pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych, by doskonalić swoje umiejętności, poznawać europejski rynek pracy oraz nabywać kompetencje przydatne do pracy w zawodzie . Projekt przewiduje wyjazd dwóch 20 – osobowych grup w marcu i wrześniu 2019 roku.

Ideą projektu, oprócz nabywania umiejętności zawodowych, jest również kontynuacja i poszerzanie działań szkoły związanych z jej wymiarem europejskim i otwartością na stosowanie innowacyjnych metod i rozwiązań edukacyjnych. 
Projekt został rozpisany jest na lata 2018-2020, a jego budżet wynosi 72 804 Euro.